ABDUL DEMMBA NJAAY MO PDS: « JALTUGOL SAADA NJAAY ALAA KO WAAWI BONNANDE PDS E DIIWAAN MAATAM OO »

About the author /


Post your comments