ABDULLAAY WADDA YIDDE MAKKO KO MURIIT ARDOO LEYDI NDII

To wuro Tuubaa to o yehi ngam tawtoreede Maggal Tuubaa, Meeter Wade, hooreejo lannda Pds noosi kadi ko hesɗi.Gaa ‘gaa Umnr Saar gotnooɗo suko makko e lannda Pds, Abdulaay Wade wii ko Meeter Madikee Ñaŋ suɓii cukko mum. Kori ɗum beyɗataa jiiɓru e nder lannda Pds, caggal nde wayɓe no Moodu Jaañ Faada, Sileymaani Ndeene Njaay, Paap Joop, ekn njehi mbaɗi lanndaaji mumen ?

Hooreejo lannda Pds addi kadi ko hesɗi ! Abdulaay Wade woni “ mo kesi mum kaɗi kiiɗɗi mum haaleede” E siftor gila Wade e wondiiɓe mum liɓaa e subngooji 2012, ko Umaar Saar meer mo Dagana, wonnoo cukko Abdulaay Wade. Kono jooni ko hesɗi arii e nder lannda Pds.

Saabii ɗum ko Meeter Wade, hooreejo lannda oo, hollirii gila Tuubaa to woni ngam tawtoreede Maggal Tuubaa; jaraani boom wiyde hol gonɗo Madikee Ñaŋ. « Hay sinno oɗon nganndi ɓe ngardu-mi hannde e sete am, keɗo-ɗee kam mi haalana on hol ɓe ngondu-mi. Ngardu-mi ko e Meeter Madikee Ñaŋ ɗiɗmo lannda Pds, rewi heen ko Umaar Saar, Baabakar Gay (jogiiɗo konngal Pds)”, ɗum woni ko holliti Seriñ Muntahaa Mbakke, miñum Kaliif mo Tuubaa.

Caggal ɗum Wad hollirii wondiiɓe mum waaɓe no Mammadu Joop “dekuruwaa” mo lannda Aj- Pads e Mammadu Lamiin Jallo mo lannda Tekki. Haaɗaani waaɓe no Farba Seŋoor kollirii ooɗo Madikee Ñaŋ hay neɗɗo rewaani e mum, saka wiyee yo ardo lannda Pds.

E siftinde tan, ko Meeter Madikee Ñaŋ e hoore mum woni hooreejo goomu Pds “libertee e demokaraasi “ to suudu sarɗeeji leydi Senegaal.
Laamndal tan hol heen to Kariim Wad jogori heedde ? E hol ndeen ?

“Njiɗ-mi ko gooto e almuɓɓe Seriñ Tuubaa wona horeejo leydi e ko jogori arde…”

Oon mo “kesi mum kaɗi kiitɗi mum haaleede”, Meteer Wade haaɗaani ɗoon tan. Sibu o ñagiima Kaliif oo nde waɗata duwaaw mbate gooto e almuɓɓe Seriñ Tuubaa jooɗoo e jappeere leydi Senegaal e subngooji jogorɗi arde “ o wona hooreejo leydi Senegaal battoowo joyaɓo mbate na waawa jokkitde golle Seek Ahmadu Bammba, Seriñ Tuubaa… ”

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com