DOGOL DEPITEEJI : KOMIN MO AAÑAM FECCIIMA TIGI

Feccere doggol ɓe hooreejo leydi ndi suɓii Farba Ngom e yimɓe mum ɗawaaka heen. Sabu komin mo Aañam fecciima kanndidaaji 4 : heen gooto woni Muhammadu Ngom Farba NGOM e doggol ngenndiwol, Kummba DEM e doggol falnde Maatam, Jeynaba SEEN lollirɗo Niɓɓo Seen e doggol faraysenaaɓe e Alasan BASUM to GABO ; ɗum woni 4 ɓe Farba ngom tottaa ɗum ɗoo maa won sabaabu ɓesngu komin Aañamnaaɓe wonde neɗɗo gooto ngam ruttude teddungal Makki SAL, kono maa jibin finnere e heddiiɓe e kominaaji Maatam.
Abuu GAY

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *