JEYEGOL E DOGGOL DEPITEEJI : AADAMA SOW HOLLITII YAAFIIMA

E sahaa nde dillooɓe e politik ngoni e pooɗee nduuree ngam jeyeede e doggi depiteeji e diiwanuuji walla e doggol ngenndi, Aadama Sow hollitii yaafiima Linngeernaaɓe. O habri ɗum ko e nder yeewtere Kumpital Ngaynaaka nde rajo fulɓe. Aadama Sow waɗii duuɓi sappo to suudu sarɗiji, sabu o arnoo ko e laamu Abdullaay WaddA. O dallinorii baasgol makko jeyeede heen ko wiyde : Linngeernaaɓe kooliima mbo duuɓi sappo, o waawaa hannde artude omo fooɗondira e ɓeen rokkunooɓe lefol hakke laabi 2. Ndeeɗoo yiyannde hollitii jaambaraagal ngal o anndiranoo hanki e hecci hanki. O habrii kadi, kala mo Linngeer suɓii omoni caggal mum.
Aadama Sow ina teskini e jalte mum to Suudu sarɗiyeeji Senegaal e mawninde toon pulaar. Mbele maa Linngeer jaɓ woppitde mbo walla alaa; Ko waawi heen wonde fof o ferii laawol.
Hammee LIH

Tagged with:     ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com