MURITANI : NAAMNDAL EEY WALLA ALAA NANNGAA KO 15 SULYEE

Tabitii hankadi naamndal feewde eey walla alaa feewde e ɓiɓɓe Muritani nanngaama 15 sulyee 2017.Ko mosol battindiingol ngol Abdul Asiss huutorii ngam ɓenninde waylowaylo mo o yiɗi addude e kuule dowrowe leydi ndii.
Ina jeyaa heen, waylowaylo to bannge bakko leydi, araaraay leydi, pusgol Senaa oo ekn.
Hade makko yettaade toon o rewii to suudu sarɗiyeeji wiyi eey, kono ko senaa oo riiwtunoo eɓɓo ngoo salaade warde suudu ndu tammbiindu nguurndam mumen

Tagged with:    

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *