POLITIK SENEGAAL : KARTAL WONTII NJOGITAARI NGIJORTEENDI

Duuɓi ina njawti ko ɓooyaani, ko waɗooɓe politik keewnoo fuuntude wootooɓe e so on ngotonii min, ma min mbaɗan on kajaa oo. Ellee jooni koko waklitii. E oo sahaa, ko ɓesngu Senegaal faami kartal ko njogitaari ngal ina ngijiro ndaartooɓe woote. E nder ɗuum seppooji puɗɗiima heewde e ɓeen gubbitooɓe so on mbaɗanaani min, min ngootantaa on. Feeñ ii to Bokki Sabbundu e oo sahaa keblanagol woote depiteeji. E wiyde maɓɓe, so laamu nguu addaani ko ɓe ndaartata koo, ko to lanndaaji serindaare ɓe peewi

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *