WOOTE DEPITEEJI GAMMBII : LANNDA FOF ANNDII ARSUKA MUM

KO alkamiisa 06 Awril wonnoo suɓngooji depitiiji to Gammbi. Gammbinaaɓe cuɓiima 53 depitee fotɓe jooɗonaade ɗumen to suudu sarɗiiji leydi ndii. E nder 53 depitee, ko lannda UDP mo Aadama Barro jeyaa e mum tawa ko Dabo ardii kaan lannda nawi 31 jooɗorde. Caggal UDP, ko lannda APR mo YAAYAA JAMMEE, NRP e GDC ndañii mo heen kala jooɗorɗe joyi. Ko gooto wonnoo heen mo hay lannda wooto ngemmbaani, oon nawii jooɗorde 1.
So a renndinii ko wondiiɓe Aadama Baro ndañi ko maa taw timmii 42 jonnde. Ko dañaa koo maa wallit Aadama Baro e waawde laamaade tawa alaa ko falii mo.

Tagged with:     ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com