WOOTE LEYDI FARAYSE : DIWO GOOTO NDAARTOOƁE SAPPO E GOO

Ko sappo e goo lawake njogori fooɗondirde lefol laamu leydi Farayse e suɓngooji alet 23 Awril. Suɓngooji ɓurɗi udditaade e daartol politik Farayse sabu gonnooɗo hooreejo oo waasde ɗum jeyeede heen. Ko ɓee ɗoo sappo e goo njogori fooɗondirde lefol ngol.
Ina heen ina jogaa njoorto maa njawtu daawal gadanal. Ina imee heen:
Marine Lopen ko ganndaaɗo sabu baaba makko Jean Mari Lopen ko kam ardinoo lannda makko kaa, o lomtii ɗum.
Fraasuwaa Fiyon ina joganoo yaakaare hay so tawii dille e tuumo pawaaɗo e makko woodat ko usti e arsuka makko
Jacques Cheminade ko mawɗo soodaani ganndal e woote ɗee
Emaniyel makron ina jeyaa e waawɓe yahde daawal ɗimmal
Benoit Hamon ina waawi yawtude e daawal ɗimmal
Jean Lassale,ko Sammba noddaaka nootii. Cukaagu makko ko njogitaari makko.
So diwtii ɓee ɗoo, heddiɓe ɓee ina mbaawi wonde duusooɓe.
Jean Luc Melenchon, Nikolas Dupont, Nathalie Arthaud,Philip Potou,Fransuwaa Asleno,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com