DIIWAAN MAATAM : 12 AMMBILAAS NDOKKIRAAMA TOON

Fotde 12 ammbilaas rokkiraama e ñalawma hannde to cuuɗi men Maatam. E ñalawma 15 07 2017 ammbilaasuuji 12 ndokkiraama e tawtoreede guwernoor mo diiwaan Maatam. Gure teskaaɗe keɓgol mumen ammbilaasuuji ko Wurosoogi, Mbam e nder falnde Raneeru kadi nde wonnoo ko e nokkuuji joñiiɗi e nder ferlo, Raneeru, Boynaaji, Horndolde, Ganngel Seek Muusaa, Seeno Paalel, Ciloñ, Siñtu Bamamɓe, Ndenndoori, Aañam e Siñtu Garba E gardogol guwernoor diiwaan o Umar Mammadu Balde e denndaangal ardiiɓe nokkuuji cafrirɗi e diiwaan o.Kaŋko guwernoor Umar Mammadu Balde yo yettaama no feewi sabu darnde makko e faamde kadi ko kaŋko jooɗanii laamu ngu e diiwaan o. Kala fannu ina daranii diiwaan Maatam, ndema, awo, nagynaaka, fitiram gollaagu
haa teeŋti to bannge cellal.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *