DIIWAAN MAATAM : ADPME INA JOKKI TOON NJILLU MUM

Caggal njillu njaajngu e nder leydi Senegal , Adepme ina jokki haa jooni e wallondirde e joomen eɓɓooje tokoose ɗo e nder diiwaan Maatam . Adepme Ƴettii daawal kesal addude kaɓirɗe kese ballitooje to bannge baylugol , ko wayno njaram ɓohe, madda, sipsi , tamaate, masiŋ ,sonndel ,pewnoowo gooƳi , kaadam , ɓe ngaddii ɗeeɗoo kaɓirɗe ngam hollude ɓeen joomen eɓɓooje tokoose daňirɗe ina ngoodi tee maa waaw addude ngartam . Ňallal hannde 26 09 2018 to saamburu kommersa mo Maatam joomen eɓɓooje keewɗe tawtoraama kadi faamaama neɗɗo jogiiɗo eɓɓoore ina foti waawde daraade haa daňa laawol no daňiri waasa yowitaade e mballee min .

Bookar Sek lewlewal Maatam

Tagged with:    

About the author /


Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com