DIIWAAN MAATAM : WONAA TELEFON WONAA WIFI

Hannde oo e nder diiwaan Maatam, caɗeele resoo telefon ina mawni no feewi. Kala hannde kuutortooɗo telefon mum woni ko e poos mum, walla ko e kalbe mum, alaa fof keɓoowo noddaango, walla noddoowo yahde to bannge enternet kam haalaaka. Tee wonande jogiiɓe wifii ɓe ne ko ɗeen caɗeele njogii. To bannge heɓɓatooɓe nulde mumen to wari, oraas monee, wertern union walla nulde goɗɗe ɗuum newaaki. Tee to bannge coodgu keredii newaaki, so a soodii ina yaawa yahde. Won hollitde to pormosiyoŋ baɗateeɗo, ina yaha to orop, amerik kono yahataa e dowlaaji afrik tee ko dowlaaji denndaaɗi nokkuuji, ndenndi ngalu faraa ñamateeɗo so tawii woniraama hono noon ko ɗum caɗeele mawɗe. Tee bannge renndo teeru Oogo ɗo ɓadii e kala ɗo ɓuri woɗɗude yahata tan ko ina ɓeydoo saɗtude resoo. Ɗuum jooni wonii lewru, hay to bannge rajooji aɗa sabboo noddaandu ko juuti aɗa nanataa. To watsap ngam nuldude walla heɓde ko huunde saɗtunde.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com