DIIWAAN NDAR : GOOTO E WAƊOOƁE NJANGUUJI NANNGAAMA TO LISAA

Innde makko tonngaa ko e A.D, ko ɓooyɗo faweede yitere. Ko e joljole baɗnooɗe to Ndar koninkooɓe ɓee tuumtinoo mbo, kono o nanngaa ko to Lisaa Tool e nder opitaal e nder jamma. Caggal mum o addaa to Dakaar. E ko loskooɓe ɓee kaali… ko o suka ganndaaɗo e nokkuuji ɗo fitinaaji kuɓɓi kala. Losko ngoo fuɗɗiima ngam anndude ko addunoo mbo e diiwaan oo tuffi 24 haa goo Me e sqhqa pottital gaaci baɗatnoongal toon.
kabaaru jaaynde observateur

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *