DOKKIRGOL KAAYITAAJI JIBINANNDE : PEREFEE MAATAM UMMIIMA

To diiwaan Maatam teskaama sukaaɓe heewɓe ngalaa ɗereeji jibinannde, saabii ɗuum ko welsindaare jinnaaɓe ɓe. Gila ɗum weeɓi heɓde haa ɗo ɗum saɗti. Fotde 150 damal e damal waɗaama woni ko wiyetee e tuubaŋkoore VAD. Ñalawma 16 09 2017 e gardogol perefee mo Falnde Maatam, kam e Goomu Ndeenka sukaaɓe falnde Maatam, nde wonnoo goomu ngu ko kaŋko perefee woni hooreejo. Gila e jannginooɓe, ardiiɓe leeɗe, jomem konngi haala heɗee en tawtoraama. Woni balɗe ko e ngoon hirjino woni. Sabu teskaade ina woodi sukaaɓe janngooɓe haa ngoɗɗa ɗeen caɗeele keɓtoo ɗumen. Ko ɗuum meeriiji 4 Oogo, Nabbaaji, Wurosoogi e Maatam kawritii ɗo e Resdence du fleuve mo Maatam ngam yeewtitde e kaan ngonka. Fof ko ballal Inisef e AEMO, kame Tirbinaal ndarii heen. To bannge ɗereeji dewle, sankaare ekn…

Bookar Sek Gawlo ngenndi Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com