DOKKIRGOL LEYDI TO DODEL : CEERNO BASMOOR NODDAAMA TO SANNDARMORI

Alarba 27 satambara Sanndarmori mo Njum heewi dak yimbe arnoobe jaggande Ceerno Basmoor Mammadu Sadik Saako noddanoodo toon ko feewti e luural leydi gonnga to hakkunde maaje.
Omo arta e haalande en ko o noddiraa

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *