DUDE PULAAR E DIIWAAN MAATAM : POTTITLA MBAYNIIGU E HEBLO

Caggal nde eɓɓo PNEBJA jannginii ɗemɗe ngenndiije fotde lebbi 9 e nder diiwaan Maatam, duɗe ɗe kala ko 44 duɗal heen ɗiɗi ko wolof e sooninke. Jaɓɓinoo ɗeen duɗe ko renndooji teeru gonɗi e nder falnde Maatam, Kanel e Raneeru. To renndo teeru Nabbaaji Siwol fotde duɗe 6 ina mbaɗanoo toon, ko Mogo Tapsiiru Balla, Siñtu Mogo, Ndulumaaji Demɓe, Ɓokisabbundu, Boynaaji. Duɗal Boynaaji ko ñallal 18 04 2018 waynondiri e janngooɓe mum. E tawtoreede Cukko Meer O hono Aliw Mbajaan, gardiiɗo ekkol mo Boynaaji ho Farasuwaa Dattinoo e wondiiɓe mum. Kudi Ac ƴettii konngol ngam yettude jannginoowo hono Faatimata Sumaare, o haaɗaani tan jannginde taro e binndol kam e hiisa kono o wallii ɓe e peewnugol caabune kame karallaagal kesal.
Mel ayninaa Joob waɗii yeewtere jaŋde ɗemɗe ngenndiije e nder duɗe nasaraan. Ɓe mbaɗii ñaaƴo ngam hollirde finaa tawaa.
Golle ɗe njoofii mbayniigu waɗaa ngam jokkoyde golle e ko fayi arde.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com