EDUWAAR FILIP, FARAYSE ANNDII HOOREEJO JAAGORƊE MUM

Emauwel Makron hooreejo leydi Farayse suɓiima hooreejo jaagorɗe. Ko biyeteeɗo Eduwaar Filip o suɓii ngam ardaade laamu nguu. Eduwaar Filip noon jeyaa ko e lanndaaji jahruɗi ñaamol. O wonnoo ko depitee meer to Le havre. Omo yahra e duuɓi 46.E talaata hee maa annde jogrɓe jeyeede e laamu nguu tawa fawaaki e lannda, sabu Makron ala ɗo jeyaa e lanndaaji ɗii.
Caggal cuɓogol hooreejo jaagorɗe, Makron waɗii njilli mum ngadiingu to Berlee e leydi Almaañ.

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *