ELI ULDU MOHAMMED FAAL : O YANI KO E DINGIRAL POLITIK TO SUWOYRAAT

Eli hawrii hannde e lajal e duuɓi makko 65, tawii ko omo yahi Suwoyraat ngam hirjinoyde yimɓe makko e yiɗde seneraal Muhammed Wuldu Abdel Asiis e ko yiɗi waylude huunde e kuule leydi ndii. Ko ɗo o wonnoo e mitiŋ ko ɗoon dañi foofaandu nduu dartii, o ƴettaa ɗoon naweede Opitaal Suwoyraat, ko e laawol o hawri e lajal.
O jibinaa koy hitaande 1953 to luga Eli wul Mu Hammed Faal,naati arme muritani koy sahaa hare hakkunde leydi Muritani e Saharaa, o naatiri ko wonde Komandaŋ ko wiyetee nokku koninkooɓe rewo leydi ndii. O ardiima kadi diiwaan konu jeegoɓiijo, o wonii kadi gardiiɗo catal konu dowrowu Muritani, tuggude 1987 haa 2005 hakke duuɓi 18. O wonii mawɗo leydi Muritani ñande 03 lewru Ut 2005 tawi laamu Maawuyaa wul Siidi Ahmed Taaya moɓe ndenndi ɓe liɓi laamu mum hay so tawii oon sahaa won ɓe njahdaani heen ko wayi no dental leyɗeele afrik e Fedde leyɗeele Orop, Fedde ngootaagu winndere ndee, Afrik bannge worgo e Dowlaaji Dentuɗi Amirik. ko ɗeeɗoo leyɗeele e pelle ngoni ɗe njaadaano e pollugol laamu Maawuya, kono e oon sahaa ko ɓesngu Muritani darii laŋ semmbini Soofaaji ɗii haa mbaawi tabitinde poolgu mumen. Eli jooɗii e jappeere laamu tuggude ñande 03-08-2007 haa ñande 19-04-2007e hakkunde ɗo o yuɓɓinii referaandom naamne ɗe wonnoo kala mo ena ardoo leydi Muritani yoo jogo duuɓi 35 haaɗa e duuɓi 70, kala jiilotooɗo laamu ko manndaaji ɗiɗi tan joomum waɗata.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com