FIJIRDE NJUM :KO MILIYAŊAAJI NOOGAAS YUUSU NDUUR ROKKAA NGAM ARDE TOON

Hono meer mo njum DG Coud oon woni Seyhu Umar Aan, waɗi golle baɗɗe faayiida teskinɗe batteteeɗe e daartol so duñde junngo e jiifa yaltini Miliyoŋaaji Noogaas cfa ( 20 million de francs ) ngam nawde yuusu Nduur to njum Donnde na fijana njum naaɓe omo hebli biisuuji 8 tawi biis fof ko 160 Ujunere yoɓaa jahol e gartol ngam nawde kala jiɗɗo yahde kadi yahooɓe ɓe maa ndokke njooɓaari ko jogiti,
E siftinde hono meer mo njum rawane o yiɗiino nawde toon Waali sek, yoo fijoy toon kono ɗum laatanooki sabu oon naamninoo ko miliyoŋaaji 10, kono oon sahaa ko naalaŋke biyeteeɗo paap Juuf o wattindii rokkude miliyoŋaaji 6 yehi fijoyi toon, hikka noon ko yuusu nduur o nawi
E oon sahaa na waɗi balɗe ko wuro Njum nde pini fof ko maa ndawana Gamaaji nde njara ndiyam fooraas, sabu fooraas njum koko boni na roŋki peewnoowo, hikka kadi ɓe ndemaani waalo ɓe ndemaani jeeri hay ngesa maɓɓe maaro ɓe ndemaani elewaaji falnde podoor na njaltinaa e koɗorɗe mumen sabu reweede lebbi ko njoɓaani luwaas mumen ko ɗoon Seyhu Umar Aan, wii na jaggirana mawɗo leydi ndi mete maa dañ poolgu e suɓngooji Hooreejo leydi e hitaande 2019 tawi ko gila e daawal gadanal o nanata wiiw,
Ƴoogɗen kabaaru o koy sewnde kabaruuji wiyeteende Afriquemidi,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com