GAACI REGEE E NDER FUUTA : LINKOO SALMINIRII ON BILLAAY RASUUL

Caggal deƴƴere juutde, Aliw Bah LINKO wiyii mi deƴƴu tan kono mo muumɗaani. Ko gooto e sukaaɓe naalaŋkooɓe e duƴƴal biyeteengal Regee, jibinaaɗo to Wurosoogi, mawni e wuro hee hannde oo omo holla mbaawka makko e nder dingire welnere. Nde wonnoo ina anndaa kam naalaŋkooɓe heewɓe naayorii ko to bannge Rap. Maa won duuɓi joyi ko e kebanagol lefol makko biyeteengol Billaay Rasuul, ko ñalnde 7 saamwiyee 2018.O hollitii ko huunde nde sukaaɓe ɓe mbaɗtunoo hakkillaaji mumen mbela waawa naatde e jehre nde. Haŋkadi kaŋko Linkoo o hollirii lefol ngol defaama ɓenndii haŋkadi. So tawii ko caɗeele ina keewi kono Alla waɗii heen sutura mum newnii geɗe ɗe njahrii no haanirta nih. Omo ɗaminii e jokkol to bannge jaayndiyaŋkooɓe ndariima ngam wallude mo haa teeŋti Rfm, Timtimol fm, Rts Maatm e waɗtorde heen Lewlewal communication.
Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com