GAARAAS WUROSOOGI : WONI TOON HANNDE KO WELAA WADA

Caggal lebbi keewɗi e geddugol gaaraas wurosoogi, ko ɓuri heewde e luutndiiɓe njofataa werlaaji mumen e nder gaaraas o. Ardii gaaraas o ko biyeteeɗo Maamuudu Taal to Seedo Seɗɓe, nde o wootondiraa gadanol luutndiiɓe ɓe njahdaano heen. Nde ɓe njooɗii ko juuti gooto kala ina jolnira ɗo welaa, ina daroo ɗo welaa. Gardiiɗo senndikaa sofereeɓe biyeteeɗo Alasan Ndooy ari waɗi batu jooɗdii e dognooɓe werlaaji ngam yuɓɓinde suɓngo ɗiɗmo. Ñalawma 10 12 2017 ɓe njuɓɓini suɓngo woɗngo ɗo e wurosoogi e yamiroore Alasan Ndooy kamɓe fooɗondirooɓe ɓe ko ɓe 4 tan kaŋko Maamuudu Taal o jeyaaka e ɓeen. Waɗaama gasii kono nguun kawgu yahaani no yiɗiraa nih garaas o naatotaako. Kala oto naatɗo ko gollatooɗo, kala neɗɗo naatɗo ko ndaaroowo no yahri kono gulaali kawgu kam alaa heen. Kamɓe dadiiɓe wonii balɗe ɗiɗi ko ɗoon ɓe ngoni ngam faddaade fitinaaji. Heɓaaka haqiiqa tawo nguun poolgu ina rewi laawol.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com