GAARAAS WUROSOOOGI : LUURAL NGAL GASAANI TAWO

Garaas Wurosoogi haa e hannde o nanondiral dañaaka tawo. Waɗi noon ko pooɗee nduuree woni toon, hannde o woni toon hooreejo o ko biyeteeɗo Maamuudu Taal jeyaaɗo to Caareen, e suɓngooji jawtuɗi ko kaŋko suɓanoo caggal nde ɓe keɓaano tawtoreede ɗiin suɓngooji o tottaa gaaraas o yo jogo kamɓe ɓe njahdaani heen ɓe ɓe njokkondiri e mawɗo kujjikinantooɓe doknooɓe werlaaji e nder Senegaal biyeteeɗo Alasan Ndooy ari ɗoo yuɓɓitini batu to gaaraas Wurosoogi ngam yuɓɓinde suɓngo woɗngo ɗuum waɗi ngooɗoo suɓngo addi nanngondiral wuppu mi woppaani. Ɗee balɗe fof ko e kaayaa mbeeyaa haɗi ɓe jooɗnde gooto kala ina duudoroo bannge haa waɗi gooto kala beri bannge mum. Kamɓe dadiiɓe ɓe ɓe ndariima hay gooto woto dillu. Ko ñalawma 17 12 2017 ɓe potnoo jooɗɗineede kono laamu ngu yahdaani heen. Ina wayi haa jooni ko Maamuudu Taal jooɗii e jappere gaaraas Wurosoogi.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com