GANNDE KESE : Jamminooji Leydi ( Coordonnées terrestres)

Heewi ɗo neɗɗo jamminaa nokku ronki yiitude, tawa no jamminiraa nih ina ŋakki, walla o waasa faamde,
Ngam wallude aadee e yiitude nokkuuji e dow Leydi, annduɓe koddirii diidi e dow mayri, paliiɗi ( fuɗnaange fay hirnaange) e coortiiɗi ( rewo fay worgo); waɗiɓe waɗde noon, so tawii en njiɗi anndude nokku ɗo heedi, en ƴeewat hol diidi dewɗi ɗoon, mbiyen, wuro walla nokku maani o, woni ko taƴondiral coortol nanngam e palol nanngam, (ƴeewee natal)
Coortol gadanol ( fuɗɗoode) ngol rewi ko wuro ina wiye Greenwich to Angalateer, umaade e maggol faade fuɗnaange ko (+) haa 180°, so a roondiima hirnaange ko (-). haa -180°
Palol hakkunde leydi ( Equateur) woni fuɗɗoode paliiɗi ɗi, so a roondiima rewo ko (+) haa lobbudu rewo (pole nord) hawra 90°, so roondiima worgo ko (-) haa lobbudu worgo, hawra -90°
#Posté le mardi 29 octobre 2013 11:44

Kuɗol Hammadi Jah ɓurɗo anndireede Taqiyyullah Jah
Jom lowre Pullo Hannde
http://hammadi-jah.skyrock.com/

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com