HAARANDURU E DIIWAAN MAATAM : KAWALOOR UDDITAAMA TOON

Ñalawma udditgol eɓɓoore Kawaloor ndema ngam haaranduru e nder diiwaan Maatam yuɓɓinaama e nder ñallal 26 04 2018 to galle pinal ɗo. Tawtoraama ardiiɓe nokkuuji renndo teeruuji, Aañam, Bokijawe, Hoorefoonde, Daabiya, Nabbaaji, Ngijilon, Oogo, Maatam kame ardiiɓe gollorɗe e nder diiwaan o e gardagol Guwernoor. Ardiiɓe nokku wuro laamorgo ngo Meer, hooreejo falnde Maatam. Feed the future Senegaal ko e ballal Usaid. Kawoloor ko helmere Joolaa firti ko yaajeende. Eɓɓoore nde ina huufi fotde 129 renndo teeru e nder ɗiiɗoo diiwanuuji 8 (Fatik, Kafrin, Kawlak, Ndar, koldaa, Seeju, Cigicoor). Kawoloor maa yetto fotde 150.000 fooyre ngam waawde wallondirde e mumen. Maa ɓe mbaaw gollodaade e goomu debbo galle, Gtc e Aps ɓe jeyaama e waalaare maɓɓe hannde o fotɓe waawde wallitde to bannge beeɓtingol. Maa o duumo fotde duuɓi 5 tuggude 2 nowaamburu 2017 haa 01 Noowaamburu 2022 ko feewti e ndema e ñiiɓnude haaranduru e nder renndo ngo. Wallidiiɓe maɓɓe Hellen Keller International, Ncba clusa, sheledia, cultivert, jsi, Dimagi. Maa ɓe ñiiɓnu cate keewɗe e nder ɗiin renndooji teeru cuɓaaɗi ɗi.Madam Sal gardiiɗo gollorgal ngal waɗii wejo laaɓtungo e nder eɓɓoore Feed the Future Senegaal Kawoloor hol ko foti wonde faandaare e kuccam maɓɓe e nder renndo kame wallidiiɓe mumen. Ngalu ngu tolniima e 40 miliyoŋ dolaar, tolniima 65 miliyaar pawɗo e kaalis seefaa. Nde o waɗi wejo haa joofi arɓe tawtoreede ndokkirii jiyanɗe mumen kame naamne ngam jogaade heen humpito laaɓtungo.

About the author /


Post your comments