HARE DANLE ALAA E SAGO : FEDDE TEKKI FII YILLIIMA MAATAM

Ko hoynatenoo so saamii hoccete. Eɓɓo wiyeteengo Tekki fii yilliima diiwaan Maatam, sabaabu o ko addude miijo e hirjinde kam e wallude sukaaɓe e haɓaade ɗanle ɗe ndewaani laawol ngam heddaade e nokkuuji mumen mbaawa gollanaade leydi mumen keɓa eɓɓooje naftooje. Ngooɗoo eɓɓo wiyeteengo Tekki fii waɗii luumo mum ɗo boowal Elhajji Mammadu Sammba Gulel Lih to Wurosoogi. Tuggi waktu 8 subaka haa 13 h 00 ko jeewte e hirjino e tawtoreede Guwernoor diiwaan Maatam e sete mum. Seedantaagal rokkiraama wonande heblanooɓe to bannge eɓɓo golle. Ceerno Saali Caam Imasm Raatib Wurosoogi waɗii duwaawu. Ngooɗoo eɓɓo tekki fii joofii ko mo woni fof ina waawde firtude huunde e nokku mum tawii yahaani e ɗee laaɗe maaya e laawol.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments