HARE DANLE DE NDEWAANI LAAWOL ; FEDDE FAFD YILLIIMA GURE JOYI E MAATAM

Yeewtere renndo e nder nokkuuji ɓadiiɗi ngam newnude ɗanle dewɗe laawol daɗɗii tuggi ñalnde 19 haa 23 suliyee 2017.
E nder miijo heñoraango AID tonngoode 10733,tawii ko gollorgal Itali ngam ɓamtaare AICS, e fedde nde wonaa laamuyaŋkoore Girin koros Itali waɗi heen ngalu mum e ballidiiɗo mum e nder diiwaan Maatam Dental Pedle ngam Ɓamtaare fuuta FAFD, ina njuɓɓiina njillu fotde balɗe 5 e nder ɗeeɗoo gure, ngam gostondiral miijooji e ustude caɗeele ɗanngal. Gure ɗe ko Saadel, Ballel Paate, kundel, Wudduru e Siñtu Jam Joor. E ɗeen golle maa tawtore ɗum ardiiɓe nokkuuji ɗi fawaade e renndooji teeru toɗɗaani. Ɗowata ɗeen golle ko Guwerneer Diiwaan o. Sabu teskaade to bannge ɗanle haa teeŋti e ɗanle ɗe ndewaani laawol « haɗii yahde » ɓe nginniri ɗum ɗeen golle. Ñalawma hannde ko Saadel golle puɗɗorii, tawtoraama golle gardiiɗo gollorgal FAFD e gollodiiɓe mum, halfinaaɓe renndo Ɓokkijawe. Ɓe njahii to sardiŋe rewɓe Saadel ngam ƴeewde no golle ɗe njahrata, ngam teeŋtinde so tawii neɗɗo ina haɗee yahde yo taw ina jogii ɗo naŋtii. Eɓe njahdi kadi e ooseefooree ngam ndeenka e kisal ladde nde. Haɗii yahde ina yahdi e miijo hirjinde renndo lanniyaŋkaagal to bannge caɗeele gonɗe ɗanngal. Ɓe kollirii filmaaji kollirooji caɗeele ɗanngal, e seedantaagal biyeteeɗo Jeynaba Njaay to Saadel, kame Jeynaba Jah jahroowo duuɓi 18 janngoowo to nokku kebloowo sukaaɓe to Wurosoogi. Umaar Jallo cukko Meer mo Ɓokijawe waɗii seedantaagal laaɓtungal to bannge darnde rewɓe Saadel e ndema sewosewo. Caggal ɗuum kamɓe rewɓe jogiiɓe ballal FAFD kollitii nafoore Haɗii Yahde e nder renndooji teeru e gure jeyaaɗe e Kawtal pedle fuuta ngam ɓamtaare. Denndaangal hilifaaɓe nokku wuro men Saadel tawtoraama, joom wuro, Imaan Raatiib, mawɓe wuro ngo, sukaaɓe ɓe ndariima e golle ɗe.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com