HEBLO JAAYNDEYANKAAGAL: JAAYNDEYANKOOƁE GOLLORTOOƁE PULAAR KEBLAAMA

Fedde Goodal yuɓɓini balɗe tati heblo jaayndeyankooɓe tuggi 17 haa 19 mares to ekkol Ceerno SIleymaani Baal Geejawaay ko Siley Njaay huufnoo golle heblo ngoo
Hol no kabaaru rokkirtee e nder ɗemngal pulaar ? hol fannuuji kabaruuji ngoodi ? hol sifaa e ngonka jaayndeyanke e nder renndo mum ? ɗum ɗoo jeyaa ko e toɓɓe janngaaɗe e nder heblo ngoo. Ngooɗoo heblo noon ina renndinno hakke 40 jaayndeyanke ummiiɓe e rajooji ceertuɗi e nder Ndakaaru. Safina fm, afia fm, rajo Teccaan, duweyra fm, jikke fm, Bammbilor fm kam e terɗe bellelle.Wonii fartaŋŋe ɓeeɗoo sukaaɓe ummiiɓe e caaktirɗe ceertuɗe bujeede e fannuuji keewɗi e no yeewtere huufirtee e no kabaaru rokkirtee. E ko Siley Njaay kuufnooɗo heblo ngoo habri, Jaayndeyanke nguurndam mum fof ko jaŋde e witto, etee ko ɓuri bonde e nguurndam j aayndeyanke ko mawmawu e yondinaare.
Heblaaɓe ɓee e kanngol Faatimata Jallo, kollirii nafoore mawnde nde keɓi e heblo ngoo. Ina jootɗoraa maa heblooji goɗɗi ummane ngam wallitdeharalde hesere naatnde e gollal ngal.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com