Horkaƴere e leegal Birom : Usmaan Loh wari miñum biyeteeɗo Aliw Loh

War hoore to cuuɗi. Ñalnde 05 03 2018 sahnga waktuuji 6 subaka lawɗuɗo finaama subaka muusɗo mettuɗo. Tawde ko to Horkaƴere ɗo leegal birom ɗo ko mawniraaɗo biyeteeɗo Usmaan Loh jahroowo duuɓi 65 wari miñum biyeteeɗo Aliw Loh jahroowo duuɓi 63. Kaŋko baraaɗo o, omo resi kadi omo ɓesni no feewi. Kono mawniraaɗo resaani tee alaa ɓesngu. Ina teskanoo kam luural ina wonnoo hakkunde maɓɓe, haa ɗuum sabobini ɓe ceerti geɗe maɓɓe kala, alaa ko ɓe ndenndi e geɗe nguurndam. Kono ɗuum fof e wayde noon ɓe meeɗaa yettondirde hay gootol. Jamma beetɗo o sahnga 6 subaka juulal. Kaŋko miñiraaɗo e mawniraaɗo o ɓe ndukdii no feewi haa ɗuum jibini musiiba. Mawniraaɗo o fiymo cabbi haa o ɓuuɓi.Hannde o mawniraaɗo o nana e juuɗe laamu. Kaŋko baraaɗo o omo mooftaa haa ɓe keɓa yamiroore gubbugol. So musiiba fuɗɗiima foti ko ñifeede so wonaa ɗuum bone ficcat laaci.
Horkaƴere woni ko e nder diiwaan Maatam, falnde Kanel wuro laamorgo renndo teeru ngo.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com