IDI GAY HOOREEJO FUUTA FM : JAGGAL ƊEMƊE NGENNDIIJE ENE JEYAA E DOGGI DEPITEEJI

O wiyetee Ko Idi Gay, o jeyaa ko Duungel. Hannde ko kanko ardii rajo Fuuta Fm wonngo to Pete. Omo jeyaa e jogorɓe fooɗondireede e doggi depiteeji e nder Falnde Podoor. O suɓaa ko e doggol Aar sa Reew ngol waalde Ibrahiima Fay keynum Makki Sal lelni. Ko kanko ɓe cuɓii ngam ardaade e falnde Podoor ndee.
Naatgol Idi Gay e dingiral Politik noon, maa waylu cokki keewɗi e nder falnde ndee. Ko jiidaani e Laaw to o jeyaa(Duungel), omo jogii geɗal timmungal e yirlaaɓe hebbiyaaɓe sabu darnde makko e ballal nokkuure ndee. Ko jiidaani e ɗuum omo anndaa e darnde ngam ɓamtaare pulaar, sabu o wonii jannginoowo, o wonii kadi kebloowo e Pulaar. Omo anndiraa pellital e fiɓnde, e waawde daranaade banndum en. E oo sahaa, so laatiima doggol ngol yawtii, omo waawi dilinde falnde ndee to bannge politik.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com