JAAGORGAL CAASE : CEERNO ALASAN SAL YALTII LAAMU NGUU

Ceerno Alasan Sal gonnooɗo jaagorɗo kalfinaaɗo caase yaltii laamu Mohammed JOON e oo talaata. Won kabaruuji kollirɗi ko kanko woppi, haala ngoɗka wiyi ko o jaltinaaɗo.ɗerewol bayningol galle laamorgo wiyi ko ko o goppinaaɗo.
E kala ko waawi heen wonde, ko hooreejo jagge ɗee roondotoo golle ɗe o joginoo ɗee. Won kabaruuji kollirɗi o nanondiraano e hooreejo jaagorɗe oo e yiyaande no jaagorgal ngal foti jogireede.
Wonaa ngol noon woni gadanol ko Ceerno Alasan Sal ina yalta laamu. O waɗiino ɗum hade makko artude. To bannge politik o wallitiino lannda APR dartaade to Cees e yeeso reew mi mbo Idiriisa Sek. Naamnal ngal ko mbele o heddoto e lannda Makki Sal walla o yaltat dingiral politik ngal. Ina anndaa kam o wonaa neɗɗo jarlibaaɗo e politik no feewi.
Hammee LIH

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com