JAAYNDEEJI NDAKAARU 31 ME 2018

JAAYNDEEJI NDAKAARU ALKAMIISA 31 ME NGARTII E KEEWAL E HAALA KALIIFA LAAWOL MURIT
MO HAALA MUM RUTTANII KO IDIRIISA SEK HAALNOO KOO. YANTI E KAAN HAALA KO KO FEEWTI E DILLE ETIIJAAJI KAM E KIPPU SENEGAAL OO.

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BATU GOODAL