JAAYNDEEJI SENEGAAL ALKAMIISA 16 JUKO 2018

HAALA USAAN SONKO HOOREEJO LANNDA PASTEEF FEEWDE E MAKKI SALL HOOREEJO LEYDI SENEGAAL, FEERE WARNGO KARIIM WADDE NDE SAMIYEL SAAR YALTINI INA JEYAA E KO YAAJNAA E JAAYNDEEJI SENEGAAL E OO ALKAMIISA. Faatima Jallo

Tagged with:    

About the author /


Post your comments