JAMIYATU ANSAARUDIIN WUROSOOGI : YEEWTERE DINGIRAL NGAM HIRJINDE E LAAWOL TIJJAANI

So wuuri maa nattu, ɓuri so mawni maa nattu. Ko ɗuum fedde sukaaɓe wiyeteende Jamiyatu Ansaarud diin mo Wurosoogi e gardagol Iisaa Yaayaa Jah miijaade ngolɗoo konngol ngam sukaaɓe renndo juulɓe njogoo tuuya mumen to bannge diine Lislaam ɓe mbaɗii yeewtere dingiral ɗo nokku Mammadu Sammba Gulel Lih to Wurosoogi ɗo. Tawii waɗii ndeen yeewtere ko Ustaas Ahmadu Bah ko gooto e Muqaddameeɓe Seek Ibraahiima Ñas. Teddiniraa ko Alasan Kodda Sih to Wurosoogi. Tawtoraama jooɗnde Meeter Muusaa Bookar Caam meer wuro ngo. Toɓɓere ndee ko eehey mo juulɓe kuulee Alla, ndewon Mo, ɗaɓɓon wasiila. Denndaangal annduɓe wuro tawtoraama, haa teeŋti e gooto e jiyaaɓe baɗtorɗo renndo jokkiiɓe e Laawol Seeknaa Ahmadu Tijjaani fof ko gootum hono Ceerno Aliw Caam waɗii nulaaɗo mum Ceerno Mammadu Sih. Kala gure koddaaɗe ngarii, Seedo, Tayba, kanel, Boynaaji… caggal wasiyaaji e yooɓnude sagataaɓe ɓe nde ndarantoo diine o.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com