JAMMA SEEK TIJJAANI : LISAA TOON NANI HEBLOO

KO jamma 28 oktoobar Ceerno yahyaa Bah jogiri mawninde jamma Seek Tijjaani. Ko ina wona jooni 43 gitaande ko omo wada oo jamma.

About the author /