JANNJOOLI (DIIWAAN MAATAM) : HAKKE 19 JANNGINOOWO KAWRITII TOON

Pottital pattamlamiiwal ɗiɗmal waɗii to cuuɗi men Jannjooli Satige Sule Njaay. Ngalɗoo pottital ko jannginooɓe e huufooɓe, kam e ardiiɓe jaŋde ɗemɗe ngenndiije njooɗii ñalawma Aset o ina hawri 06 01 2018. Hawriti toon ko duɗe 19 jannginooɓe pulaar e nder renndooji teeru Hoore foonde, Nabbaaji e Oogo. Ngalɗoo pottital waɗi teddungal no feewi tuma nde sukaaɓe janngooɓe e duɗal Jannjooli mbismii ɓeeɗoo hoɗɓe, yanti heen ko hooreejo duɗal e goomu jiilgol terɗe janngooɓe ɓe, gardiiɗo ekkol o hono Idiriisa Soh ɓiɗɗo Jannjoolinaajo yanti e jaɓɓatooɓe, kono gardiiɗo goomu jinnaaɓe sukaaɓe janngooɓe heedaani heen sara hono Maamuudu Njaay. Usmaan Bah gardiiɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije diiwaan Maatam yettii no feewi, kame Demmba Sumaare gardiiɗo jaŋde ɗemɗe falnde Maatam e Abdul Elbu Gey mo falnde Kanel ɓe teeŋtinii nguun njettooru. Ngalɗoo ñalllal duumiima waktuuji 4 gostondiral miijooji cemmbingol binndanɗe hiisa e nder duɗe pulaar ɗe. Sabu ina teskaa kala nde winndannde hiisa ari duɗe ɗe ina ŋala feewi, ngam ŋakkugol softeende to bannge hiisa. Semmbinde kiisorɗe piɓtugol piɓe « Gaggaaji » nde njanngintee e nder eɓɓo ngo. Sabu duɗal fof ina jogii eɓɓo golle jeñtinooje ngalu « AGR »e nder eɓɓoore nde so goobu, ndema sewosewo, nehgol gertooɗe, pewnugol caabune, mbaylaandi ekn… tee ɗum fof ko maa yahda e ɗereeji kisnal, ñalngu, sabaabu, ko naati, ko yalti e ko jogaa. Gila e deftere ngalu, deftere kisnal kaɓirɗe so heɓindaaka golle kisnal ɗe peewataa. Sahnga juulal takkusaan ɓe mbaynondiri njaatigeeɓe gooto kala hooti nokku mum. Rokkondiraa aadi banngeeji goɗɗi.

Bookar Sek lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com