JETTINGOL DUWAAWU: MARIYAM FAY SAL TO GALLE AYSATA TAAL SAL EN

Cuddiiɗo hooreejo leydi Senegaal hono Mariyam Fay hirndinoo e alarba hannde oo ko to galle baaba mum Aysata Taal SAl. Koyɗe makko toon wonnoo ko arde jaalde Aysata Taal Sal e galle mumen caggal duttagol neene mum hono Banaa Mbaay alet ɓennuoɗo oo. O ardi toon ko e sete timmuɗo tawa ko Alhajji Mansuur Mbay yettinannoo konngol ngol. Tuma nde Aysata Taal Sal jaabatoo, o hollitii nde baaba makko yiɗi Makki ndee wonaa hannde. Ko gila nde Makki tawi mbo to galle Ceerno Muntagaa, caggal nde rootii denndaangal ko PDS roondnoo ɗum.
Cankagol neene mum Meer mo Podoor oo, ari ko e sahaa nde Aysata Taal Sal fewjatnoo darnugol goomu mum Politik tawa ko aset garoowo oo ɗum jogornoo wonde; etee caaktirɗe ɗee puɗɗinooma habrude wonde Aysata Taal Sal ko pooɗondirteeɗo lefol laamu e 2019.
ABOU GAYE

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com