JIBOO LEYTI KAH : GANNDO LAAMU WIRNIIMA

Jiboo Leyti Kah mo innde mum duƴƴidta e daartol politik Senegaal wirniima e oo alkamiisa 14 satambara. O hawri e lajal ko to Dakaar e nder kilinik Madoeen. Ko qset o wirnatee to Dakaar.
Nde o naatata e laamu ko duuɓi 25 tan o joginoo. O duusii denndaangal meeɗɓe ardaade Senegaal gila Sengoor haa Makki Sal. Hay so juume politik keɓtiima mbo e lappol makko, haɗataa omo seedtanaa waawde e anndude politik. O rewii e jaagorɗe keewɗe e sahaa Abdu juuf:jaagorɗo kumpital, jaagorɗo kisal e ndeenka leydi, jaagorɗo jaŋde… Nokku heen fof o rewnoo, o accii ɗoon battane e jimol.ko e 1998 o yalti ps o darni lannda Urd. E suɓngooji baɗnooɗi e ndeen hitaande o heɓii depiteebi 11. Kono caggal mum lannda makko seertaani e yahtirde caggal.jahtirgol makko caggal noon fuɗɗii ko e 2000 nde o tawtoynoo Abdu Juuf. O luunndii Ablaay Wada kono juutaani o tawti ɗum. Oon Ablaay Wadda nih darinooma e rafi makko gadano oo.
Duttagol Jiboo Kah hawri ko e ñalaande waɗtunde duuɓi 20 ko Abdul Asiis Sih wirninoo. Ko e ndee ñalaande kadi suudu kuule Senegaal waɗatnoo jonnde mum adannde.

Tagged with:     ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com