JONNDE LAAMU NGUU E DAAKAA: ABDULLAAY DAAWUUDA JALLO YETTINII PODOOJE MUM

Ko jooni e kikiiɗe alet 16 Awril, daɗɗunoo batu laamu Senegaal e Dental Daakaa e gardagol Abdullaay Daawuuda Jallo to bannge laamu too. E konngol Abdullaay Daawuuda Jallo… laamu nguu eɓɓii ummonaade gila law nokku daakaa oo e feewnitde ɗum. E daakaa garoowo kala kala mo ina daakoo, maa holle nokku mum so yettiima tawa wonaa feewnude caaleeje huɗo. Ina jeyaa heen kadi waɗde boli e laabi kam e nokkuuji kaanɗi woodde.
Caggal konngol makko ko Ceerno Abdul Asiis Ceerno jaabtii. O hollirii peewnitgol Daakaa oo maa addu waylowaylo to bannge koɗorɗe ɗee. moni fof hoɗnete kono hoɗnataa hoore mum etee wonaa ko e oo nokku tan ngonat mi.Binnditgol ngol fuɗɗitiima ngamanndude no daakaaji ɗii potata e moni heen fof no foti yimbe ndaakatoo e mum.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com