JUULDE TAASKE : DIIWAAN MAATAM NANI MBUNNDI HEBLO

Caggal nde juulde koorka yawti, jooni ko juulde Taaske tijjaa. Gooto fof ina jogii ko woni ngoƴa mum teeŋtuka, to bannge comci suddiiɓe e sukaaɓe, joom galle o so dañanii ɓeeɗoo tan haŋkadi o hoytii. To bannge joom galle so dañii gultinaaɗo tan waɗat e daande yaha fummoyaa ñalawma juulde o, kono caggal nde layya heɓaa. E hannde o kam daral Wurosoogi jaɓɓiima ndammiri no feewi, ngal heewii dak, ko ummii e nder leydi ndi ko ɓurɗen teskaade, kono kam njaruuji ina ŋabba kono ina telloo. Fuɗɗorii tan ko 7000 mb fayi 20000 mb waɗde firti ko kala ko neɗɗo jogii ina waawi heɓde geɗal mum. Waɗde ko waawi, haalde ko waawi so a leliima ɗaano ɗaa. Ina heewnoo kam so juulde faandiima waɗee yeewtere jeertinoore caɗeele yeeyooɓe to bannge dare ɗe. Ɗo alaa kuuraŋ waɗee, ɗo alaa kisal jawdi ƴeewee. Ina waɗi sahaaji nguykaaji ina keewi. Haa teeŋti to otooji buumaaɗi ɗi wiyanoo ko yo waɗe ɗerewol dokkirgol yamiroore kala ɗo ari yo o ɓennu caggal nde teskaa hoolaare.

Bookar sek lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com