JUUMRE IDIRIISA SEK : CEERNO BARKATU BAAL (Ayaawo)

Haala Idiriisa Sek haalnoo ko feewti e Makka ina jokki addude jaabawuui. O wiynoo ko ina gasa tawa wonaa toon foti hajjoyeede, sabu Allah haalaani Makka e Quraana, kono haali ko Bakka. Caggal Siidi Lamin , ko heewi jaabiima heen. Ceerno Barkatu Baal ina wiya yoo Idi rutto e Joomum tuuba.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com