JUWGOL LAANA TO CALI E DIIWAAN MAATAM : ƊIƊO MAAYII KADI

Caggal jaynge ko ndiyam woni e yooɓaade pittaali. Laana yuwii aljumaa 28 awril to Cali e nde falnde Kanel e diiwaan Maatam. Yimɓe 2 njooliima heen maayii, njoyo mbarmii heen. Laana kaa umminoo ko Muritani feewde Senegaal.Haa jooni renndo ngoo ronkanaama yoo yooɓo comci liummbirɗi paabatooɗi ko tawii laana yuwii.
ABOU GAYE

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *