JUULDE KOORKA : LEWRU NDUU FADAA KO

Cooyngal gadanal lewru koorka ko aset jammma 29 koorka ina hawra e 24 Korse. Annduɓe humpitiiɓe mbirniindi weeyo heewɓe kollitii lewru nduu nani e kammu oo jamma aset oo hakke hojomaaji 35 caggalmutal naange. E weeyo Ndakaaru, lewru nduu ina wona heen haa waktuuji 20 pawɗi hojomaaji 17. E wiyude maɓɓe, ina aamnoo yiyde lewru nduu e yitere tawa wona kaɓirɗe. So nggon miijo laatiima, juulde koorka wonata ko alet 25 korse.
Hammmee Aamadu LIH

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com