KARALLE KESE : JAAGORGAL POSTOOJI UMMIIMA WALLITDE YONTANNDE NDEE

Beti loor, kalfinaaɗo kala ko feewti e dewol e sukaaɓe e nder jaagorgal kalfinaangal postoji o waɗii kuccondiral e jaayndiyankooɓe ko faati ñalawma teddiniraaɗo rewɓe e sukaaɓe gollooɓe kala ko faati e karallaagal kesal. Hikka waɗi duuɓi jeegom (6) ko ooɗoo ñalawma na yuɓɓinee. Dille ɗee mbaɗata ko ñalawma 27-04-2017, dille ɗee puɗɗii, tawi tiitoonde hikka ndee ko ballondiral haa ɓeeɗoo sukaaɓe naatɓe e karallaagal kesal mbaawa dañde heen ngartam e njeñcudi moƴƴiri. ñalawma o hitaande fof na mawninee kono to bannge jaŋde nde na famɗi sabu so a limii to jaŋde to ko 20% tan woni ko janngata ko wiyetee siyaas. Ko ɗum waɗi ko wayi no sonatel en ko e jaagorgal ngal njeyaa naatni heen juuɗe mumen ngam wallondirde e maɓɓe . Ooɗoo ñalawma noon ko fedde ngootaagu winndere nde yuɓɓini ɗum sabu teskeede hannde o ko gannde e karallaagal kesal ko kañum jogii aduna oo. ɗum waɗi ɓe njiɗi ɓeydude fannu biyeteeɗo siyaas o haa ɓura ɗo yahrata ɗoo , ɗum waɗi ooɗoo ñalawma teddiniraa rewɓe e sukaaɓe huutortooɓe karallaagal kesal, ko wonaa ɗum koo kadi ma ɓe mbaɗane heblooji ko yowitii e gannde kese wonande caɗeele gonɗe e gannde e karallaagal kesal no ɓe potata waawde reentoraade caɗeele gonɗe heen ɗee ɗum waɗi ɓe njiɗi reentinde mbele kulhuli gonɗi heen ɗii ena mbaasa yettaade ɓe, sabu hannde ko wayi no watsapp, skype, facebook, nde wonde aɗa waawi wonde heen tawa nguurndam maaɗa fof ko e boowal woni ko ɗum saabii jaagorgal poste e jokkondiral karallaagal kesal yuɓɓini koolol (Caravane) ngam yahde e ekkolaaji ɗi hirjinde e jeertinde sukaaɓe rewɓe ɓe e duɗe jaaɓi haattirde ɗe sabu ngalɗoo karallaagal kesal ko goonga kala hannde mo huutortaako ɗum daɗete kono kadi reentaade caɗeele gonɗe heen ɗe ena moƴƴi, ɗum jey sabaabu ñalawma yuɓɓina tawi na waɗaa e teddungal Dr yaaya Abdul Kan, jaagorɗo postooji e ɓoggi jokkondire.

ABOU GAYE

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com