KIHONDIRAL SENEGAAL UGANNDA : KO HEEWI E FETTOOƁE SENEGAAL NGARAANI.

Ngam heblanaade kihondiral hakkunde Senegaal e Gine Ekuwatoriyaal, Senegaal ina fettida jamma altine hannde oo e Uganndaa.
Ngal ɗoo kihondiral cehilaagal noon waɗata ko e luuteede fettooɓe heewɓe ɓe ngaraani. E nder ɓeen, Saajo Maane e Jaawo Keyta Balde ko gaañiiɓe. Kuyaate ko hono noon yantude e Muusaa Sow, Saaliw Siis e Yunus Sanngare. Ko jiidaani e ɓeeɗoo, goolooɓe ɗiɗo kadi ngaraani. Abdullaay Jallo, gonɗo ro Tirki heɓaani ɓoccitaade ko hono noon kadi Kaadim Njaay mo Horoya.
Ngal ɗo kihondiral ko waktuuji 21 jamma fettetee. So ɗuum yawtii, ekip oo ina fada Gine Ekuwaatoriyaal aset garoowo oo.
HammeeLih.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com