KISNUGOL PENTI : GOOMU SODAV YILLIIMA MAATAM

SODAV ko goomu senegaalnaaɓe ngam wallitde to bannge kisnugol ɓulngo, to bannge naalaŋkooɓe, winndiyaŋkooɓe e wiɗtiyaŋkooɓe jooɗdiima e dillooɓe e ɗeen geɗe kala ñallal hannde 28 02 2018 to galle pinal mo Maatam. Tawtoraama ndeen jooɗnde kalfinaaɗo galle kame e gollodidiiɓe mum. Banndiraaɗo debbo biyeteeɗo Jinndaa Dem arii ngam hollitde deftere nde o winndiri junngo makko e pulaar laaɓɗo cer wiyeteende Darnde debbo pullo e ɓamtaare haaloore Eeraango rewɓe, kisnugol nguura, safaruuji debbo pullo, ŋakkere jaŋde e sifaaji goɗɗi gabbitiiɗi heen deftere nde 43 hello. Ko adii puɗɗagol kala tawtoraaɗo haalii innde mum e yettoode mum e hol fannu mo o dillata hay caɗeele hawrata e naalaŋkaagal. E ɓeen waɗooɓe rap, ɓe kollitii kamɓe sodav nde gooto kala wiyata komi jimoowo binndoowo, ɓulnatooɗo mbela kala ko haalaa heen waɗtoree e ngoƴa ka. Joofii e paamondiral kadi weltaare woodanii ɓe sabu yananeede maa caɗeele ngiw haa laaɓa. Sabu so neɗɗo ɓulniima jimol mum walla deftere neɗɗo goɗɗo huutoroo golle tawii tampinaani ɗum.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com