KOORKA FUUTA : HAAYRE GALAAS INA YAHA HAA TEEMEDERE

Koorka hikka kaa hawri ko e nguleeki jaw e jookli Senegaal. Won nokkuuji e Fuuuta haayre galaas ina jara haa teemedere/ Seede mum ko oo ayaawo to Petenaabe ceedtatoo.

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *