LANNDAAJI CERINDIIƊI ƊII : GOLE LUURDUƊE E RIMMBA POLITIK

Dillooɓe e politik e Senegaal pawi ngondiigu mumen ko e ngartam moni kala. Ko ɗuum woni sabaabu haa e kala sahaa ɓe njiydaani dawol ndennda laawol. Ɗuum ko feeñata kala nde suɓngooji paandii, wonii sahaaabu haa alaa ɓe meeɗaani wondude e maalde politik, kono alaa kadi ɓe maalde mumen fawiinde e ngartam,fusaani nde sikkaaka.
Ɗuum heɓtiima Mankoo Taxawu sabu fecciima e keltine nayi. Sabaabu feccooru nduu ko moni fof yiɗde mum ardaade doggol. Pooɗee nduuree oon jibinii Mankooji nayi.
Pds e wondiiɓe mum njahdi e fatareere ndarni coalition gagnante, yimɓe Kaliifa Sal ndardii e Idriisa Sek e Maalik Gaaku. Moodu Jaañ Fadaa joli e Manko yeesal, Mansuur Sih Jamiil dardii e taƴre wonnde ndee.
Kaawisaaji e naamnde peeñat heen:
Kaawiis gadana ko wiynooɓe ko Umar Saar ardatoo ɗumen, nde pelliti yahde bannge cuɓii ko Ablaay Wadda mawninɗo hanki duuɓi mum 91 ngam ardaade ɗumen, njoñi Umar Saar.
Yanti heen ko Idriisa Sek jaɓde ɗum mooltaade e Kaliifa Sal mo o jiidaani dawol, etee adaaki mbo e dingiral ngal.
Mansuur Sih Jamiil ina anndunoo gila e darnugol Manko, ɓe njogoraani suɓaade ɗum hoore doggol e yeeso pds walla kaliifa Sal.
Ɗum fof e wayde noon,ina waawi tawa ɓural Manko woni ko e feccooru nduu,ngam waawde ŋosde e doole Bennoo e diiwanuuji ɗii kala.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com