MAATAM : FEDDE ECLAT UMMANIIMA WALLITDE SUKA

Eɓɓoore wiyeteende ECLAT, firo ngo wayno woɗɓe mbay ñalnde kala. Ngam ɓeydude semmbe e ƴettugol pellitte e haɓaade golle kiisɗe pawateeɗe e sukaaɓe kam e golle tedduɗe ɗe sukaaɓe ngollatoo ɓe ngoni hannde o ko ɗoo e nder falnde Maatam. Ko ngam wallondirde e sukaaɓe haa teeŋti to bannge almudɓe. Ñalawma hannde o ɓe ndokkirii, maaro, suukara, kosam kame kaɓirɗe lampa soleer to duɗal Ceerno Saydu Muusaa Soh to Ciloñ leegal Gamgu. Teskaama omo jogii almudɓe yonɓe no feewi. Fedde waɗii wiɗto fotde 1500 duɗal qur’aana kono ko duɗe 15 tan heɓata walliteede oo sahaa. Ñalawma hannde 10 08 2017 tawtoraama jooɗnde nde gardiiɗo leegal ngal, cukko meer mo Ciloñ, gorgolaaɓe leegal. Ɓe mballitii duɗal ngal ngalu mbele sukaaɓe mbaawa dañde e winnditaade e mitiyelaaji cellal mbaawa safraade fotde duuɓi ɗiɗi tawi njoɓataa hay mbuuɗu. Kaŋko Ceernaajo o o hollitii weltaare makko, sabu teskaade ko sukaaɓe janngooɓe farayse ɓuri jaggeede so ina ndawa ko maa lootee ñaantee, ndokkee kaalis so ñawii cafree, kono almudɓe ɓe so a addii ɓiye ko ɗoon mbayrataa ɗum ko huunde fotnde ƴeewteede. Meeri Ciloñ hollitii ma ɓe ndarano sukaaɓe janngooɓe qur’aana ɓe sabu ina jeyanoo e paandale, maa mbaɗ feere haa ɗum jeyayee e qiimaaji 2018.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com