MAATAM : GOOMU OFNAC YILLIIMA TOON

OFNAC jooɗnde mum e dental pedle ɗe ngonaa laamuyaŋkooje e nder diiwaan Maatam, ndeen jooɗnde jooɗaa ko hannde 09 07 2018 to Saamburu komersa mo Maatam. Ardii jooɗnde ko cukko guwernoor Maatam kalfinaaɗo geɗe ɓamtaare hono Sokna Ngom. Dental pedle ɗe ngonaa laamuyaŋkooje ngarii e keewal sabaabu ngalɗoo ňallal ko wostondirde miijooji ngam haɓaade njeenaari ( corruption ) ;e to bannge forot e nder leydi hee ,sabu gollorɗe keewɗe haa e yahngartaa ko ɗuum ɓuri heewde toon. Caggal joorngo miijooji hakkunde tawtoraaɓe jooɗnde nde toɓɓe keewɗe kaalaama,ngam heptinde ɗuumɗoo ko darnde mawnde foti dareede heen. So a Ƴeewii e ko ɓooyaani ko hollitaama e to bannge nate kame wideyooji yimɓe jaggaaɓe ko maantini ina mbaɗa ngerdi kono alaa fof ɗo nanataa ɗo joofii. Firti ɗuum ittude haa laaɓa e nder leydi ndi weeɓaani. E nder gollorɗe ɗe so tawii a soklii kaayit ko maa mbuuňaa , so a sellaani ko maa mbuuňaa ,joomen otooji ko maa mbuuňa,waɗde buuňaa oo heewii tee ɗo foti wulliteede alaa . Ko ɗuum waɗii ɓe ndokkiri ndee ɗoo tonngoode tuggi waktu 8 haa 17 kala ňalawma so yiyii baɗe bayɗe noon noddu a yoɓataa hay mbuuɗu. Sukaaɓe janngooɓe haa yiɗɓe gollaade e yiɗɓe ɗannaade laŋii sabu buuňaa , mbela ɗuum ina iwa walla alaa. Tuggi waktu 10ɓiijo haa juulal tiisubaar ko yeewtere gooɓe jiile. Ndee rogere maa anndaa so ina yaawa ɗiggude. OFNAC faamii ko huunde nde ɓe tijjinoo e humpitaade . Kamɓe dadiiɓe ɓe tawtoraama polis ,duwaaň,sanndarmori,e sarwisaaji goɗɗi.
Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com