MAATAM : POTTITAL JANNDE E HEBLO

Ñallal 14 09 2017 pottital jannginooɓe, rewindtooɓe, kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije falnde Maatam Demmba Sumaare kame kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije Diiwaan Maatam Usmaan Bah to cuuɗi men Lewe Ngenaar e nder diiwaan Maatam, falnde Maatam, renndo teeru mo Oogo. Sabaabu ngalɗoo ñallal ko gostondiral miijooji peewtuɗi ooñtugol jaŋde to bannge heblo binndanɗe, peewnugol ciimtol dokkirooji kabaruuji laaɓtuɗi to bannge duɗe ɗe. Ooɗoo ñalawma waɗii wune no feewi. Joom wuro ngo e denndaangal ɓesngu wuro njaɓɓiima golle ɗe no haanirta nih. Ƴaro baali, yeewtere dingiral yuɓɓini ndeen yeewtere ko Mel ayninaa Joob toɓɓere suɓaande ko jaŋde ɗemɗe e karalleeje kese ɗe. Yanti heen ko uddugol yontere momtugol humambinaagu teddiniraa ko Aamadu Jaañ. Golle ɗe njahrii no haanirta nih.

Bookar Sek Gawlo Ngenndi Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *