MADIINATUL MUNAWARA : WURO POOYE DIINE ISLAAM

Hajjiyankooɓe winndere ndee ko ɓuri heen heewde ina taawee hannde e Madina. Ngoo wuro annoore e pooye, adii wiyeede ko Yatrib. Ko e fergo Nelaaɗo ngo wonti Mediina. Ina jeyaa e ko ɓuri battinde e maggo JUmaa kaa. Ko e nder makko lelii ɓurnaaɗo winndere. Ina sawndii mbo Umar e Abuubakri. To woɗɗaanni ɗoon ko genaale Baqiya ɗo tawatee ko heewi e sahabaaɓe e hilifaaɓe ko wayi no Usmaan e Aliyu.
Mediina wuro pooye jalbooje gila e fergo, kono Medina kadi ko wuro duggere e jehreeji mum jalbooji.
Jumaa Madiina ka ɓe mbiyata Jumaa Annabi, mahaa ko gila e fergo. Kono wonaa kanko adii, sabu Muhammadu JKM adii diidde ko Jumaa Quba, hade kaan joofde Jumaa madiina diidaa.
To bannge ɓure ko kanko rewi e Jumaa Makka, rewi heen caggal mum juaa Jerusalem.
Kala kaliifa qarnooɗo woodii ko ɓeyditi heen haa nde ka arti e juuɗe laamu Sawudiya. Ko e 1951 noon ka mawniniraa hono nih. Hannde aka sowoo laabi 100 jumaa Nelaaɗo woppunoo kaa ɗoo to mawningol. Ko etasuuji 2, aka darii e maale galle bec.
NELDAL HAMMEE LIH UMMAADE MADIINATUL MUNAWARA

About the author /


Post your comments